DizionarioDizionario-approfondimentiPoeti e Scrittori

A Cuntró ‘d Sua

di Gianni Bobbio

Um piòza ricurdômla ksì kmè l’èa, a me cutrò,
streta fra dui müri ‘d quee ka vègie
‘ncu l’intonacu skrustò
‘d mani màun kì e là kok magòun ‘u spuntòva
ke u tàimpu bèla piàun u smasuòva.
A ‘ndòva sü ‘n salita, ‘n tèra ug èa u risö,
è ciàpe da ‘na pòrte e in mèzu u so ruzèin,
in sima, ug èa ‘na pòumpa ataku aè pusu
e, a sùa, ‘na Madona ‘ncu è Bambèin.
Kuànti ricordiÝ!… As truvòrmu
tüti ‘nsème ‘nta piasèta
i fiöi a zügò aè balòun
è fie aè campanòun,
e done a fò a carseta.
Però… pè scurise o per scapò
è postu preferiu l’èa a me cuntrô.
Um suvena è so òumbre,
a nàive c’à fiucòva,
è codu da l’estè e l’ègua c’à ciucòva,
e done ‘nturnu a poumpa ‘ncu u sigèlu,
na taagnò asùa a Madòna
ca smiòva ‘ag avese ‘n velu.
Um piòza ricurdômla ‘ksì kmè l’èa…
chisà cos’k’à paghèsu
s’à putesa turnò ‘ndrèa.

Torna a biografia G. Bobbio

Benito Ciarlo

Calabrese di Montalto Uffugo (CS), dov'è nato nel 1950. Vive a Serravalle Scrivia (AL) dal 1968.